Disclaimer.

Disclaimer.

Duurzaam Kozijn Nederland B.V. actualiseert deze website regelmatig. Ondanks dat wij proberen dit altijd up-to-date te houden, kan het voorkomen dat informatie verouderd is. Duurzaam Kozijn Nederland B.V. geeft daarom geen garantie over de juistheid en volledigheid van de informatie die wordt verstrekt op deze website. Daarnaast biedt Duurzaam Kozijn Nederland B.V. geen garantie over de veiligheid van onze website en kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die direct en indirect wordt geleden door het gebruik van onze website. Duurzaam Kozijn Nederland B.V. is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waarnaar verwezen wordt.

Deze website is bedoelt voor het verschaffen van informatie zonder garantie of waarborg. Aan de informatie verstrekt op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Daarnaast kan Duurzaam Kozijn Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook geleden door de informatie verstrekt op onze website. De website word op eigen inzicht en ieder gewenst moment verandert of beëindigt. Duurzaam Kozijn Nederland B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van wijzigingen en beëindiging op/van de website.

Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie verstrekt op onze website.