Is verduurzamen wel interessant door prijs plafond?

Verduurzamen loont een stuk minder vanwege het prijsplafond, blijkt uit onderzoek van de Rabobank. En die prikkel verdwijnt nog meer nu energieleveranciers hun tarieven hebben verlaagd. “Als de financiële urgentie minder gevoeld wordt, gaan we toch minder handelen.” Rabobank denkt zelfs dat een deel van de huishoudens ervoor kiest om verduurzaming uit te stellen. Vooral […]